Search
Generic filters

Pravidla pronájmu reklamních ploch a zařízení k inzerci s politickým obsahem

Společnost EPG Central Most s.r.o. se sídlem náměstí Republiky 1078/1, CZ – 110 00 Praha 1, IČ: 05821576, jako vlastník a provozovatel obchodního centra OC Central Most, Radniční 3400, 434 01 Most (dále jen „společnost“ a „obchodní centrum“) a pronajímatel reklamních ploch a zařízení na či v budově obchodního centra a přilehlých pozemcích ve vlastnictví společnosti, nabízí k pronájmu reklamní plochy a zařízení, která nejsou v daném čase pronajata či jinak využita.

 

Vezměte prosím na vědomí, že v případě pronájmu našich reklamních ploch a zařízení pro umístění inzerce s politickou tématikou vyžadujeme, aby byly dodrženy níže uvedené zásady pro umístění takové inzerce/reklamy:  

 

 1. Politická inzerce nesmí:
  1. být v rozporu s dobrými mravy, zásadami poctivé a svobodné politické soutěže, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat jejich dobrou pověst,
  2. zmiňovat ani zobrazovat konkurenční politické strany a její představitele,
  3. napadat politické či náboženské přesvědčení,
  4. nést agresivní či výhružné prvky či obsahy způsobilé vyvolat paniku,
  5. napadat demokratické zřízení a zásady právního státu ani vyzývat k občanským nepokojům.
 1. Politická inzerce musí obsahovat viditelné a čitelné označení názvu zadavatele a názvu zpracovatele.  
 1. Za politickou inzerci se považuje také sdělení v neprospěch jiné politické strany, politického hnutí, koalice, jejich představitele či kandidáta nebo jiného nezávislého politického představitele či kandidáta.
 1. Všechny typy a formáty inzerce s politickou tématikou musí splňovat pravidla vycházející z obecně závazných předpisů a podmínek Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.
 1. Inzerce nesmí jakýmkoliv způsobem odkazovat na obchodní centrum, společnost provozující či spravující obchodní centrum ani na subjekty v obchodním centru působící a nesmí ani vyvolávat dojem, že tyto subjekty sdílejí či podporují inzerenta nebo obsah inzerce.
 1. Tři dny před volbami a až do ukončení hlasování nesmějí být žádným způsobem zveřejňovány výsledky předvolebních či volebních průzkumů.
 1. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout konkrétního zájemce o inzerci, případně si vyhradí právo vyžádat si předem k odsouhlasení konkrétní podobu inzerce.
 1. Inzerce spojená s kampaní zahrnující účastníky na místě je možná, po dohodě o konkrétních podmínkách, vždy pouze mimo vnitřní prostory obchodního centra a nejméně 20 m od objektu centra. Součástí inzertních akcí nesmí být aktivně oslovováni zákazníci obchodního centra v budově a její bezprostřední blízkosti.
Skip to content