Search
Generic filters
Klimatická výstava v Centralu

Klimatická výstava od 2. července v Centralu

Změna klimatu není pouze environmentální krizí, ale také sociální. Uvědomění si dopadů z pohledu rovnosti pohlaví je prvním krokem. Pokud si uvědomíme, že ženy často nesou hlavní tíhu, ale zároveň jsou klíčem k mnoha řešením, můžeme změnit náš přístup tak, aby byl inkluzivní, posilující a účinný. Klimatická spravedlnost je spravedlnost založená na rovnosti žen a mužů. 

Když na pobřeží udeří hurikány způsobené klimatem, když nepředvídatelná sucha zničí úrodu a když se údolími řek prohánějí stoleté povodně, to vše ještě více prohlubuje existující nerovnosti mezi muži a ženami, chlapci a dívkami. Jinými slovy, klimatická změna vytváří další vrstvu diskriminace.

Klimatická změna zhoršuje nerovnost mezi pohlavími a ohrožuje bezpečnost a práva žen. Na světě je o 84,2 milionu více hladových žen a dívek než mužů a chlapců.

Organizace CARE se snaží těmto ženám a dívkám poskytnou prostředky na to, aby se mohly s dopady klimatické změny lépe vypořádat. CARE je učí jak efektivněji využívat dostupné prostředky, jaké lepší plodiny osadit a jak zabezpečit své domovy proti dopadům klimatických změn v jejich regionu.

Podívejte se s námi na osudy několika z nich a pojďte s námi a organizací CARE pomoci.

Kvíz – Jak podle vás klimatické změny ovlivňují životy žen?

Klimatické změny a rovnoprávnost žen a mužů – dvě témata, která spolu zdánlivě vůbec nesouvisí.

Je to ale opravdu tak? Jsou živelné katastrofy stejně nebezpečné pro všechny? A jak životy žen ovlivní dlouhodobé změny klimatu v budoucnu?

Udělejte si kvíz a jistě vás překvapí v kolika oblastech jsou ženy klimatickými změnami diskriminovány.
Kvíz najdete pod tímto odkazem.

Sdílejte s přáteli

Central Blog

Skip to content