Světový den boje proti mozkové mrtvici

Neurologické oddělení – Iktové centrum, Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most o.z., připravuje ve spolupráci s OC Central Most dne 16. května v rámci Světového dne boje proti mozkové mrtvici osvětovou akci s cílem zvýšit povědomí široké veřejnosti o cévní mozkové příhodě.

Rádi bychom připomněli, jak a proč je důležité rozpoznat příznaky tohoto onemocnění, proč je nepodceňovat, jak správně reagovat a pomoci postiženému, aby dosáhl na maximální možnou léčbu.

Zájemci obdrží informace stran rizikových faktorů, možnostech prevence a také o moderních vyšetřovacích a léčebných postupech poskytovaných v Iktovém centru Nemocnice Most.

V rámci prevence bude možnost měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi. Nepoznaná a neléčená hypertenze patří k nejvýznamnějším rizikovým faktorům, stejně jako cukrovka, kouření, vysoká hladina tuků a cholesterolu, obezita a v podstatě nezdravý životní styl.